FANDOM


Miraphora Mina (21 tháng 1 đến 18 tháng 2) là một phù thủy làm việc trong phòng Cổ ngữ Runes & Biểu tượng của Bộ Pháp thuật.

Hậu trường

Nhân vật này được đặt theo tên của Miraphora Mina, một họa sỹ đồ hoạ từng làm việc trong mọi bộ phim Harry Potter từ Harry Potter và Hòn đá Phù thủy trở đi.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.