FANDOM


Nước bí rợ là một loại đồ ngọt Pháp thuật. Nó là một trong những loại đồ ngọt mà Fred và George Weasley mang về từ Tiệm Công tước mật để ăn mừng chiếc thắng của đội Quidditch Gryffindor trước Ravenclaw. Dường như là nước ngọt vị Bí ngô.

Hậu trường

  • Nước bí rợ là một trong những thứ nước uống được phục vụ tại Thế giới Phù thủy Harry Potter. Nó giống như Nước bí đỏ được bán ở đó, tuy nhiên không có ga.

Xem thêm

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.