FANDOM


Nọc độc của sên Streeler là một chất rất độc mà nó làm héo và đốt cháy toàn bộ thảm thực vật nó chạm vào Sên Streelers giải phóng chất độc này thông qua vệt nước mà chúng bò qua. Nọc độc này là một trong số ít chất có khả năng giết chết Horklumps.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.