Nhà hát Regency là một nhà hát có lẽ được đặt ở Luân Đôn.

Biểu tượng Nhà hát Regency

Vào năm 19931997, nhà hát Regency quảng bá cho Linh hồn đã mất với quảng cáo trên những chiếc xe buýt hai tầng ở London, có lẽ nó được trình diễn trong 4 năm tại nhà hát, hoặc đã được sản xuất trong hai lần riêng biệt

Vào mùa hè năm 1997, một vở kịch chuyển thể từ Romeo và Juliet, một câu chuyện buồn cổ điển của William Shakespeare, đã được biểu diễn bởi Các diễn viên của Carneiro. Sản xuất này được đạo diễn và thiết kế bởi M. Carneiro và âm nhạc của Luca CarusoAlice Tolipan.

Ngữ nguyên học

Thời đại Regency là một thuật ngữ của Vương quốc Anh vào những năm 1810, được gọi như vậy bởi vì vương quốc này được cai trị bởi một thái thượng hoàng chứ không phải là một vị vua chính thức vào thời đó. Trong thời kỳ này, những thành tựu to lớn đã đạt được trong nghệ thuật và kiến trúc, vì thế tại sao một nhà hát sẽ được đặt tên như vậy.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.