FANDOM


Obscurus Books là một nhà xuất bản những cuốn sách Phù thủy, được thành lập từ ít nhất năm 1926. [1] Những cuốn sách từng được xuất bản có Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra Chúng. Văn phòng chính của Obscurus Books nằm ở 18a, Phía Đông, Hẻm Xéo.

Ghi chú

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.