FANDOM


Pháo hoa thách thức quỷ (Diabolic Dare Devils) pháo hoa từ Dòng sản phẩm Pháo hoa bởi Phù thủy "Wỉ Woái" nhà Weasley. Nó có giá sáu Sickles và 24 Knuts.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.