FANDOM


Người quản lý của tiệm giỡn Phù thủy Gambol và Japes là một người đàn ông hơi béo với bộ râu và ria trắng. ông mặc chiếc áo màu đỏ và tím, một chiếc mũ có cùng màu sắc và chiếc nơ màu vàng. Năm 1992, ông bán Harry Potter một gói Stink Pellets.

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.