FANDOM


"Sao băng ở Kent. Tôi cá là do Dedalus Diggle."
Minerva McGonagall đề cập đến nơi này trong năm 1991.[src]

Quận Kent là một quận ở đông nam nước Anh và là nơi cư trú của Góa phụ Than khóc. Đó cũng là nhà của thành viên Hội Phượng hoàng: Dedalus Diggle, ít nhất là cho đến ngày 01 tháng 8, năm 1997. [1]

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.