FANDOM


RonSlugs

Ron nôn (ói) ra sên trong năm học thứ hai của cậu

Sên là một động vật chân bụng, thân mềm không khác gì là ốc sên, nhưng không có vỏ bọc. Năm 1992, Ron Weasley bắt đầu nôn các con sên sau khi cố gắng nguyền rủa Draco Malfoy phản công vì cây đũa phép bị gãy. Sên cũng được tìm thấy trong các căn Hầm của Hogwarts , cụ thể là trong một căn phòng có tên Hố sên.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.