FANDOM


Số 18a Hẻm Xéo là một tòa nhà ở Phía Đông, Hẻm Xéo, London, nơi đặt Obscurus Books, một nhà xuất bản. Nó được đặt cạnh Tiệm Giỡn Phù thủy Gambol và Japes.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.