FANDOM


Số 93 Hẻm Xéo là một tòa nhà trong Hẻm Xéo, London, nơi đặt Phù thủy "Wỉ Woái" nhà Weasley, một tiệm giỡn thật sự, bán những thứ như Tai Nối dài, Người treo cổ Tái sử dụng, và các sản phẩm thuộc dòng Nữ Phù thủy Diệu kỳ của Fred và George như Tình dược, Bộ đánh tan mụn nhọt trong mười giây, và Bông thoa Lùn.

Ngoại hình

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.