FANDOM


Graphorn horn

Sừng Graphorn

"Percival Shacklehorn: "Được rồi, tôi thừa nhận nó, tôi có một kế hoạch bắt một con Graphorn ... chỉ để nghiên cứu thôi, cô biết đấy."
Mathilda Grimblehawk: "Ồ, ông không có gì để làm với sừng giá trị của nó? Vâng, ông có thể mong đợi một khoản tiền phạt lớn từ Bộ!"
"
Mathilda Grimblehawkđồng nghiệp đối diện với Percival Shacklehorn.[src]
Sừng Graphorn là một vật phẩm có giá trị cao, được dùng trong như nguyên liệu Độc dược khi nó được nghiền  thành bột. Nó thu được từ Graphorn, và rất đắt vì khó khăn trong việc lấy nó từ vật chủ cực kỳ nguy hiểm và hung hăng.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.