FANDOM


Có thể tham khảo Táo:

Quả táo, quả của cây táo.

Cây táo, một loại cây, gỗ của nó được sử dụng để làm Đũa phép.

Bánh táo, một chiếc bánh đầy táo.

Bánh táo ngọt, một món bánh ngọt làm bằng táo.

Hậu trường

Apple có thể là:

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.