FANDOM


"Ta không sinh ra ở trong lâu đài, ta đến từ một nơi rất xa. Một du khách đã tặng ta cho Hagrid khi ta còn trong trứng Lúc đó Hagrid mới chỉ là cậu bé, nhưng ông ấy đã chăm sóc ta, giấu ta trong một hộc tủ trong lâu đài, cho ta ăn những mẩu thức ăn thừa ở bàn ăn"
Aragog kể về tuổi thơ của mình[src]
Căn hầm Hogwarts là một căn phòng xép, ngay ngoài dãy hàng lang trong hầm, ngay phía trước Hầm lớn

Hậu trường

Trong bộ phim và trò chơi, căn phòng này là nơi Rubeus Hagrid giấu Aragog đầu những năm 1940, và do đó, vào ngày 13 tháng 6 năm 1943 Tom Riddle đổ tội cho Hagrid là người đã thả con quái vật của Slytherin. Trong truyện, Harry nói rằng Hagrid giấu Aragog trong cùng cùng căn hầm nơi Severus Snape đã dạy Độc dược vào những năm 1990.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.