FANDOM


Helgaaa.gif(180 × 171 điểm ảnh, kích thước tập tin: 19 kB, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Helga Hufflepuff

    Giáo sư Helga Hufflepuff là một phù thủy thời Trung cổ và là một trong bốn nhà sáng lập của Học…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:23, ngày 27 tháng 4 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:23, ngày 27 tháng 4 năm 2016180 × 171 (19 kB)Henry Racknap (tường | đóng góp)