FANDOM


Thạch Sên là một loại kẹo được tìm thấy tại tiệm Công Tước mật. Chúng giống như kẹo dẻo hình sên. Rõ ràng chúng rất được ưa thích vì Harry đã nghe lỏm được một nhân viên nói rằng họ cần thêm nhiều hơn. Thạch Sên cũng được bán tại xe đẩy bán hàng tại Tàu Tốc hành Hogwarts

Hậu trường

  • Trong thế giới thực thì thật sự có Thạch Sên
  • Thạch Sên khá là giống Sâu dẻo, tuy nhiên dài hơn
Jellyslugs

Thạch sên trong thế giới thực

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.