FANDOM


000
Dịch Harry Potter Tarot - Dự án nhỏ trực thuộc Harry Potter VN Wiki!

Harry Potter tarot được thiết kế và hoàn thành năm 2008 với 78 lá bài mô phỏng xuất sắc các nhân vật và phân cảnh trong bộ truyện/phim Harry Potter.

Tác giả: Elenore F. Pieper.

Nhà xuất bản: Ellygator.

Bán tại Việt Nam: Mystic House tarot (Chính hãng), ...

Giới thiệu chung:

- Bộ ẩn chính là 22 nhân vật/nhóm nhân vật/khung cảnh khác nhau từ Harry Potter, Death Easter, Phoenix Fawkes, Hogwarts Castle, ... (theo đánh giá cá nhân thì nhân vật/cảnh xuất hiện khá phù hợp với tên/ý nghĩa lá bài, không có gì quá khó hiểu)

- Bộ ẩn phụ chia ra làm 4 nhóm chính, tượng trưng cho các nguyên tố và các Nhà: ộ Wands đại diện cho Lửa và nhà Gryffindor, bộ Cups đại diện cho nguyên tố Nước và nhà Slytherin, bộ Swords đại diện Khí và nhà Ravenclaw, và bộ Disks (Pentacles/Coin) đại diện Đất và nhà Hufflepuff, các lá Ace của mỗi bộ là hình ảnh về những người sáng lập của mỗi nhà và con vật biểu tượng của họ ở Hogwarts.

- Bộ bài Harry Potter Tarot là sự hòa trộn giữa hai chuẩn tarot là Rider - Waite - Smith và Crowley ‐ Harris. Các lá bài đánh số (Pip Cards) sử dụng hệ thống tên của Thoth Tarot nên sẽ xuất hiện những cách đánh số và tên lá khác lạ như prince, princess, 3 work, 3 abundance, ...

- Ngoài ra cỗ bài còn có sự liên kết mạnh mẽ với Thiên văn, 12 chòm sao cũng như là thần thoại Hy Lạp và Ai Cập

--------------

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận), HaMy Nguyen, Trần Quang Đại & Đinh Mai Huyền

* Album Có tham khảo tư liệu, hình ảnh từ tarot.vn

** Tư liệu dịch trong Album thuộc về Harry Potter VN Wiki, đề nghị các tổ chức/trang/cá nhân muốn sử dụng hay share về thì hãy hỏi ý kiến chúng mình và ghi credit đầy đủ.

*** Đây là dự án phi lợi nhuận, vậy nên làm ơn hãy tôn trọng người dịch!

**** Không dùng với mục đích thương mại!

All items (13)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.