FANDOM


Hầm tổ chức tiệc tử nhật (còn được gọi là Phòng tiệc Tử nhật) là một trong những hầm lớn của Lâu đài Hogwarts. Ta có thể đến phòng này qua Cầu thang trong Hầm.

Lịch sử

Vào ngày 31 tháng 10 năm 1992, căn hầm này là nơi tổ chức Ngày Tiệc tử nhật thứ 500 của Ngài Nicholas de Mimsy-Porpington. Trang trí cho sự kiện bao gồm một số tấm treo bằng nhung màu đen, và một chiếc đèn chùm được bao phủ bằng nến đen phản quang với ngọn lửa màu xanh sáng.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.