FANDOM


Tiệm đồ ngọt của Mận Đường là một tiệm đồ ngọt ở Hẻm xéo. Ở đó bán đồ ngọt Pháp thuật như Bánh vạc, Bánh bí ngô, Que cam thảo.

Những sản phẩm được biết đến

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.