FANDOM


Bà Flume là đồng sở hữu của tiệm Công Tước mật cùng chồng của mình, ông Ambrosius Flume

Tiểu sử

Thời trẻ

Bà Flume được sinh ra là một Phù thủy và có thể đã được theo học Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts giống như chồng của bà. Trong một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bà cưới Ambrosius Flume.

Tiệm Công tước mật

Trước năm 1993, cặp vợ chồng này sống trong căn hộ phía trên tiệm Công Tước mật và cùng nhau quản lý cửa hàng. Năm 1993, trong một trong những chuyến đi cuối tuần đến Hogsmeade, bà Flume đã nhờ chồng lấy một ít Thạch Sên, vì cửa hàng đã đầy học viên Hogwarts.

Cuộc chiến Hogwarts

Người ta tin rằng bà Flume đã tham gia Trận chiến Hogwarts bên cạnh chồng bà, cùng các đồng nghiệp của bà ở làng Hogsmeade: Aberforth Dumbledore, bà Rosmerta và bà Puddifoot.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.