FANDOM


7

- Tương ứng với Chòm sao CỰ GIẢI.

- Từ khoá:

Người anh hùng trên một chuyến săn lùng, sức mạnh tối thượng và sự kiểm soát,  sự kỷ luật, sự quyền lực, sự ổn định có mục đích, bất khả xâm phạm, sự bảo vệ, che giấu một bản chất thực, một hành trình quan trọng.

- Ý nghĩa:

Lá bài Chiến xa biểu tượng cho một người hùng trong một chuyến săn lùng. Theo truyền thống, lá bài vẽ ra hình tượng một người mặc giáp ngồi trên một cỗ xe kéo bằng Nhân sư. Khi rút được lá này, có nghĩ là bạn cần phải nỗ lực tiến tới để hoàn thành một thứ gì đó. Có một chút vấn về với việc chấp nhận những hướng đi sai lệch, và sự thúc đẩy đến từ bên trong - từ bên trong bộ giáp. Cuối cùng, anh hùng sẽ bị thách thức trong cuộc tìm kiếm của anh ta, anh ta sẽ phải dừng lại, tự mở và học, nhưng chưa. Bài học là để khai thác ổ đĩa, nhưng cũng không phải để đi xe roughshod qua những trở ngại và không sợ thất bại rất nhiều.

- Giải mã lá bài:

Từ người đánh xe mặc giáp, khá dễ dàng để suy ra tàu Tốc hành Hogwarts, "cỗ xe ngựa" cho các pháp sư trẻ và các phù thủy để đưa họ đến với cuộc tìm kiếm, để tìm hiểu về ma thuật và về bản thân họ. Một cách ngẫu nhiên đây cũng là lá bài đầu tiên không có hình ảnh về một  nhân vật nào đó.

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.