FANDOM


Wiltshire là một quận ở phía tây nam nước Anh. Vịnh biển này nằm ở phía đông bắc của Dorset, phía tây của Somerset, phía tây bắc của Gloucestershire và Oxfordshire về hướng đông bắc, Berkshire về phía đông và phía đông nam của Hampshire. Nó nổi tiếng là vị trí của các địa điểm tiền sử của StonehengeAvebury.

Phủ Malfoy, ngôi nhà của gia tộc Malfoy, nằm ở Wiltshire. Như vậy, có cả khu định cư Muggle và giới Ma thuật ở Wiltshire. [1]

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.